Vitajte na webstránke priestorových datasetov

Dátový sklad Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) poskytuje verejnosti (neúplný) zoznam základných metainformácií o existujúcich priestorových datasetoch vytvorených pre rezort životného prostredia.

Jeho účelom umožniť vyhľadanie informácie o tom, že priestorové údaje týkajúce sa určitej tematickej oblasti boli už vytvorené a nachádzajú v špecifikovanom úložisku. V prevažnej väčšine sa jedná o metainformácie k priestorovým informáciám využívaným v projektoch realizovaných s účasťou SAŽP.